DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het kabinet de brief openbaar maakt die de Europese Commissie woensdag stuurde over het natuurherstel Westerschelde.

Read more: Kamer wil dat kabinet brief over Westerschelde openbaar maakt

EMMADORP - Het besluit de Hedwigepolder te ontpolderen is een voorbeeld van achterkamertjespolitiek.
Lazen we voor U in Dagblad "De Stem" en de "PZC".

Dat had nooit zo mogen gebeuren en verdient niet de schoonheidsprijs. Kersvers PvdA-Kamerlid Albert de Vries uit Middelburg zei dit donderdag bij een bezoek aan het actiecomité Red Onze Polders in Emmadorp, op steenworp afstand van de inmiddels bekendste polder van Nederland.

De Vries kwam naar Emmadorp, omdat hij dit bij een verkiezingsdebat met PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom had beloofd. "Als ik word gekozen, kom ik", zegde hij toe aan aanwezige actievoerders. De inmiddels oud-wethouder van Middelburg haalde het ruimschoots en hield zijn belofte.

Zie hiervoor ook:
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/11892856/Albert-de-Vries-op-bezoek-bij-Red-Onze-Polders-in-Emmadorp.ece

http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/11894849/Ontpolderen-Hedwigepolder-Voorbeeld-achterkamertjespolitiek.ece

De wijze waarop Politici en Bestuurders van de Antwerpse haven zonder mededogen uitvoeren over de hoofden heen van haar bewoners,Ja,tot over de Nederlandse grens, Ja,dat grenst aan het ongelooflijke.

De vermelde site hieronder zal U versteld doen staan.

Zie dus op:    http://www.rijkpolderland.be/cms/

Geef deze site door aan allen  die u kent en allen die verstoken zijn van wat er zich afspeelt en wat ons nog te wachten staat.
Tevens hierbij een verwijzing naar een verslag over onze excursie naar Hoofdplaat dat we lazen in het Dagblad "De Stem" geschreven door dhr Romain van Damme.
Genoemd verslag is geplaatst door dhr van Melle op zijn webstek "Ik maak me zorgen"" .

http://ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Slikken-of-Stikken.pdf

De Europese Commissie kan Nederland niet dwingen via een rechtszaak de Hedwigepolder onder water te zetten. Dat geven de EU-diplomaten ruiterlijk toe in een document dat in handen is van de Telegraaf.
Het geheime stuk dient als achtergrondinformatie voor Brusselse ambtenaren in het zeer complexe en politiek gevoelige dossier.Vorige week maakte de Europese Commissie bekend een inbreukprocedure te starten. Ons land krijgt van eurocommissaris Potocnik (Milieu) twee maanden de tijd om uit te leggen waarom Nederland zijn "verplichtingen"niet nakomt.Is dit niet naar tevredenheid, dan stapt Brussel naar het Europese Hof in Luxemburg dat boetes op kan leggen.De kans dat de EU-rechters Nederland dwingen de Hedwigedijken door te prikken is nihil, zo bevestgt het interne document dat onder verantwoording valt van de Vlaming Kurt Vandenberghe, de hoogste ambtenaar van Potocñik. Het enige dat gedaan kan worden, is controleren of Nederland zich aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn houdt. Daarin wordt de Hedwigepolder niet genoemd. Nederland kan dus zelf kijken, welk natuurherstel wordt uitgevoerd.
De Tweede Kamer heeft opheldering van staatssecretaris Bleker (Landbouw) gevraagd over de inbreukprocedure
Vlaanderen had al eerder aangekondigd een arbitragezaak tegen ons land aan te spannen om de naleving van het Scheldeverdrag te controleren. In het verdrag wordt het ontpolderen wel genoemd als natuurherstel.
MAAR ER IS IN HET INTERNATIONALE VERDRAGENRECHT EEN BEGINSEL WAARBIJ EEN STAAT ZICH KAN TERUG TREKKEN UIT EEN VERDRAG ALS DE OMSTANDIGHEDEN ZIJN VERANDERD.
De juristen van dhr. Gery De Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder, zijn van mening dat de door Vlaanderen en Nederland aangewezen arbiters hier rekening mee zullen houden. 

Laten we hopen dat door die gang naar Luxemburg nu ook de andere rapporten over natuurherstel de aandacht krijgen.
De tijd tikt voort.....inzichten veranderen.......natuurherstel doet de natuur meestal zelf...,,niet als de mens opnieuw natuur vernietigt voor havenbelangen en door ondeskundigheid.
Onze Groene Waarheid ligt IN de Westerschelde niet in het landschap dat ook natuur is.

Staat voor rechter gedaagd om ontpoldering af te dwingen

MIDDELBURG - De Vogelbescherming Nederland daagt de Nederlandse Staat voor de rechter om een snel begin van het natuurherstel in de Westerschelde af te dwingen

.cid_part3_06090407_04030007jswebsolutions zie ook de link uit de PZC:


http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8876632/Staat-voor-rechter-gedaagd-om-ontpoldering-af-te-dwingen.ece

Staat voor rechter gedaagd om ontpoldering af te dwingen

 

Vogelbescherming versus de Staat der Nederlanden!

MIDDELBURG - De Vogelbescherming Nederland daagt de Nederlandse Staat voor de rechter om een snel begin van het natuurherstel in de Westerschelde af te dwingen.

Daarbij gaat het onder meer om ontpolderen van de Hedwigepolder. "Uit onderzoek van juristen blijkt dat we een heel sterke zaak hebben", zegt Kees de Pater van Vogelbescherming. "Anders zouden we dit niet doen."

 

cid_part3_06090407_04030007jswebsolutions

Zie ook link:

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8876632/Staat-voor-rechter-gedaagd-om-ontpoldering-af-te-dwingen.ece

 


Bleker besprak alternatieven Hedwigepolder

(Novum) - Twee andere polders in Zeeland zijn in beeld als alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Dat meldt Omroep Zeeland op basis van welingelichte bronnen. De bronnen worden aangehaald in een rapport van Deltares dat in opdracht van het kabinet zocht naar alternatieven voor de omstreden ontpoldering van de Hedwigepolder.

Zie link: http://binnenland.nieuws.nl/645152/bleker_besprak_alternatieven_hedwigepolder


In de PZC van maandag 24 mrt werd danig gereageerd op het artikel in de PZC over het kamerdebat PVV contra Dhr Nijpels met betrekking tot de plannen voor ontpoldering van Hedwige-polder.

 

Hieronder de ingezonden brief naar de PZC  van dhr Jaap Schijve :


In de PZC van 24 maart wordt bericht over ergernis door een uitspraak van Nijpels over het ontpolderen van de Hedwigepolder. Hij heeft bij herhaling gezegd dat de keuze voor de Hedwigepolder gebaseerd was op onderzoek van het bureau Deltares.
Het is verbijsterend hoe Nijpels uit het rapport van Deltares deze conclusie getrokken heeft.
Deltares vergeleek 7 verschillende plaatsen voor ontpolderen.
In het samenvattend rapport van Deltares staat letterlijk het volgende:
"De Hedwigepolder is de meest ongunstige plek om een ontpoldering te situeren.

De initiële voordelen zijn kleiner, en de lange termijn nadelen zijn groter en treden eerder op dan bij een meer zeewaarts gesitueerde ontpoldering." . Het rapport is ook negatief over binnendijks ontpolderen.
Weer een citaat: "Alleen de ontwikkeling van schorgebieden met cyclische successie leidt tot duurzaam hoogwaardig natuurherstel, door "behoud van areaal, van dynamiek en van natuurwaarde".".
Het laatste citaat geeft aan dat naar buitendijks natuurherstel gezocht moet worden.
Jaap Schijve, Retranchement

Zie ook reacties: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8381953/PVV-geergerd-door-uitspraak-Nijpels-over-Hedwigepolder.ece

bron: www.bbc.co.uk/news/business

 

3 September 2010

UN calls meeting on food price concerns

The summer heatwave destroyed crops in many parts of Russia

The United Nations' food agency has called a special meeting of policy makers to discuss the recent rise in global food prices.

The announcement came after Russian Prime Minister Vladimir Putin extended the country's ban on grain exports on Thursday.

This added to fears that prices of food staples would continue to rise.

The meeting will take place on 24 September, probably in Rome, the UN Food and Agriculture Organization said.

"In the past few weeks, global cereal markets experienced a sudden surge in international wheat prices on concerns over wheat shortages," the agency said.

"The purpose of holding the meeting is for exporting and importing countries to engage in constructive discussions on appropriate reactions to the current market situation."

Heatwave

Mr Putin did not say when exactly the Russian grain export ban, originally to run from 15 August to 31 December, would be lifted, but said that it would not be before next year's harvest had been reaped.

Continue reading the main story

WHEAT FUTURES US CENTS/BUSHEL

LAST UPDATED AT 02 SEP 2010, 18:45 GMT

price

change

%

680.75

0.00

0.00

More data on this commodity

Russia is one of the world's biggest producers of wheat, barley and rye and was hit hard by a drought this summer.

The heatwave destroyed crops in many parts of the country, pushing food prices up.

This year's crop could be as low as 60 million tonnes, but Russia needs almost 80 million just to cover domestic consumption, analysts say.

Other key grain producers have also reported shortages, causing the price of wheat to rise more than 50% since the beginning of July.

High food prices have triggered riots in Mozambique this week in which seven people have died.

But despite concerns about rising prices, analysts say global grain supplies are more abundant than they were two years ago.

In 2007-08, severe food shortages sparked riots in countries across the world.

 

Op de hoogte blijven