De Europese Commissie kan Nederland niet dwingen via een rechtszaak de Hedwigepolder onder water te zetten. Dat geven de EU-diplomaten ruiterlijk toe in een document dat in handen is van de Telegraaf.
Het geheime stuk dient als achtergrondinformatie voor Brusselse ambtenaren in het zeer complexe en politiek gevoelige dossier.Vorige week maakte de Europese Commissie bekend een inbreukprocedure te starten. Ons land krijgt van eurocommissaris Potocnik (Milieu) twee maanden de tijd om uit te leggen waarom Nederland zijn "verplichtingen"niet nakomt.Is dit niet naar tevredenheid, dan stapt Brussel naar het Europese Hof in Luxemburg dat boetes op kan leggen.De kans dat de EU-rechters Nederland dwingen de Hedwigedijken door te prikken is nihil, zo bevestgt het interne document dat onder verantwoording valt van de Vlaming Kurt Vandenberghe, de hoogste ambtenaar van Potocñik. Het enige dat gedaan kan worden, is controleren of Nederland zich aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn houdt. Daarin wordt de Hedwigepolder niet genoemd. Nederland kan dus zelf kijken, welk natuurherstel wordt uitgevoerd.
De Tweede Kamer heeft opheldering van staatssecretaris Bleker (Landbouw) gevraagd over de inbreukprocedure
Vlaanderen had al eerder aangekondigd een arbitragezaak tegen ons land aan te spannen om de naleving van het Scheldeverdrag te controleren. In het verdrag wordt het ontpolderen wel genoemd als natuurherstel.
MAAR ER IS IN HET INTERNATIONALE VERDRAGENRECHT EEN BEGINSEL WAARBIJ EEN STAAT ZICH KAN TERUG TREKKEN UIT EEN VERDRAG ALS DE OMSTANDIGHEDEN ZIJN VERANDERD.
De juristen van dhr. Gery De Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder, zijn van mening dat de door Vlaanderen en Nederland aangewezen arbiters hier rekening mee zullen houden. 

Laten we hopen dat door die gang naar Luxemburg nu ook de andere rapporten over natuurherstel de aandacht krijgen.
De tijd tikt voort.....inzichten veranderen.......natuurherstel doet de natuur meestal zelf...,,niet als de mens opnieuw natuur vernietigt voor havenbelangen en door ondeskundigheid.
Onze Groene Waarheid ligt IN de Westerschelde niet in het landschap dat ook natuur is.

Op de hoogte blijven