Natuurorganisaties willen absolute zekerheid over natuurcompensatie voor ze de rechtszaak tegen verdieping van de Westerschelde staken.

 

De Vogelbescherming en de Zeeuwse milieufederatie hebben hun procedure bij de Raad van State tegen het verdiepen van de Westerschelde nog niet ingetrokken. De Vogelbescherming is blij met het besluit van het kabinet eerder deze maand om alsnog de Hedwigepolder onder water te zetten, maar de organisatie ziet dat slechts als ’een eerste stap’.

De afspraak in het Scheldeverdrag is immers om 600 hectare natuur te creëren, en met de ontpoldering wordt maar 300 hectare gerealiseerd. Pas als er nog eens 300 hectare natuur wordt gevonden in Zeeland binnen de dijken – zoals vastgelegd in het Scheldeverdrag – overweegt de Vogelbescherming om de in gang gezette procedure bij de Raad van State in te trekken.

Lees dit krantenbericht als pdf


 

 

Hedwigepolder ligt er nu nog prachtig bij

Bekijk hier de wandeling (routekaart en gps)

AMSTERDAM - Binnenkort gaat de Hedwigepolder weer onder water als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Dat valt te billijken, want de mens kan maar niet blijven doorgaan alle ruimte in te pikken.

Toch gaat de bewering van sommige voorstanders dat de Hedwigepolder „toch niet meer is dan een paar honderd hectare uien en aardappelen" mij veel te ver. Want je zult maar honger hebben! En dat is volgens kortgeleden gepubliceerde cijfers van de Verenigde Naties voor meer dan een miljard mensen dagelijks de harde realiteit. Het blijft dus wrang om 300 hectare vruchtbare akkers, met een geraamde, jaarlijkse opbrengst van zo'n slordige 4,5 miljoen kilo voedsel, onder water te zetten.

Read more: Tonnen voedsel onder water…

'Eerste Kamer, hou voet bij stuk'

  Bron: P.Z.C zaterdag 05 juli 2008

PERKPOLDER - De Eerste Kamer moet dinsdag voet bij stuk houden. Vasthouden aan de eis dat het onder water zetten van de Hedwigepolder uit het Scheldeverdrag met Vlaanderen wordt gehaald. Het is de enige zekerheid om te voorkomen dat ontpolderd wordt.

Met die boodschap oogstte Eerste Kamerlid Kees Slager (SP) gisteren veel bijval tijdens een volksvergadering van het actiecomité Red onze Polders op de zeedijk bij Perkpolder. Ook zijn mededeling dat de SP tegen het hele verdrag stemt, omdat er ook de derde verdieping van de Westerschelde inzit, kon op instemmend opgestoken schoppen rekenen.

De ongeveer 150 anti-ontpolderaars kregen waar voor hun geld. Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) speelde handig in op de gevoelens. "Ik ben tegen ontpolderen en geloof in alternatieven. Willen we in Nederland nog wel goede landbouwgrond opofferen voor natuur? In plaats van een moeras of zilte natuur maken, kunnen we beter ons huidige cultuurlandschap instandhouden."

Statenlid Johan Robesin (Parij voor Zeeland) scoorde eveneens voor open doel. "Wij voeren strijd tegen welke vorm van ontpolderen ook en gaan door tot de laatste druppel bloed en zweet."

Gedeputeerde Frans Hamelink (CU) hield de rug recht. "We moeten niet denken dat we hier een wereldprobleem als het voedseltekort kunnen oplossen." Hij beklemtoonde dat besluiten uitgevoerd moeten worden.

De mosselsector heeft zich aangesloten bij het actiecomité en kreeg van de politici een hart onder de riem gestoken. Naast spandoeken tegen ontpolderen, waren op de dijk ook veel uitingen tegen de natuur- en milieubeweging geplant. Steun was er voor het plan om in Zeeuws-Vlaanderen grootschalige zonne-energie te ontwikkelen. Op de Plaat van Hontenisse kan dat in combinatie met natuurherstel als alternatief voor ontpolderen.

Bron: BN De Stem
Dinsdag 11 september 2007 - MIDDELBURG -

Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet opnieuw met Vlaanderen gaat onderhandelen over ontpoldering. Bij een werkbezoek aan Zeeland bleken CDA, VVD, SP, SGP, CU en PVV tegen gedwongen ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin. De ontpoldering is afgesproken in de Scheldeverdragen, maar de eigenaren weigeren hun grond prijs te geven. Het kabinet zou nu moeten vragen de ontpoldering van beide gebieden uit de verdragen te halen.

Bron: Reformatorisch Dagblad 

NIEUW-NAMEN - Het verzet tegen ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen wordt grimmiger. Donderdag organiseerden zo’n 200 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen een volksverzet op een dijk in de Hedwigepolder. De deelnemers waren daarbij gewapend met schoppen en spaden.

 

Het volksverzet donderdag is georganiseerd door een voorbereidingsgroep, waar behalve het actiecomité tegen ontpoldering ook diverse mensen op persoonlijke titel zitting hebben. Onder hen is de voormalige Zeeuwse gedeputeerde M. Le Roy (PvdA), die als fel tegenstander van ontpoldering de actievoerders gisteren een hart onder de riem stak.

Read more: Verzet tegen ontpoldering in Zeeland verhardt zich

Op de hoogte blijven