Kom en zie haar schoonheid

Hartelijk welkom op de OPEN DAG

zaterdag 29 mei

 

Locatie: Engelbertstraat 2, 4568 PM te Nieuw Namen.

 

Programma:

Aanvang 10.00 uur: start van de activiteiten

Geleide wandelroute (2 km) door het krekengebied olv deskundige gidsen. Het krekengebied is speciaal voor deze dag opengesteld. Vertrek bij de consumptietent ieder half uur. Bij regenweer kunnen laarzen nodig zijn!

Wandelroute rond de polder op eigen gelegenheid, lengte 7,8 km

Fietsroute lengte 12 km op eigen gelegenheid

Plattegronden met toelichting te verkrijgen. Stempelkaart kan afgestempeld worden.

 

 

Lezingen in de tent bij het huis:

10.30 uur en 13.30 uur

Het ontstaan van de Hertogin Hedwigepolder door ir. W.B.P.M.Lases,

11.30 uur en 14.30 uur

De mogelijkheden tot behoud van de Hertogin Hedwigepolder

door ing. A. Provoost, ontwerper van een alternatief plan.

Professor Jaap Schijve zal tussen de lezingen aanwezig zijn om toelichting te geven over zijn visie aan de hand van opgestelde stellingen.

De heer Leendert van Melle geeft via posters zijn visie over de strijd om het behoud van de polders.

Fototentoonstelling over het ontstaan de Hertogin Hedwigepolder en doorlopende fotopresentatie van de polder gedurende alle seizoenen.

 

Activiteiten rond de consumptietent:

Aardappelschilwedstrijd met ieder uur een leuke hoofdprijs

Kinderen maken van de geschilde aardappelen chips, educatieve workshop

Streekproducten

Promotie en info akkerbouw

Promotie “Red onze Polders” met o.a. nieuwe kleine stickers

Live muziek – accordeonist Broer Haak

Frietkraam - ambachtelijk ijs van Het Melkhuis

Prijsvraag met vragen over de polder met hoofdprijs

Voor de Kids:

Ballonnenwedstrijd - Springkussen

Educatieve workshop over de natuur.

 

Deelname aan activiteiten op eigen risico en verantwoordelijkheid.

 

PERSBERICHT

Actiecomité “Red onze Polders” boycot de inloop voor het kenbaar maken van de wensen voor het inpassingsplan natuurpark Hedwige-Prosperpolder op woensdag 28 april te Nieuw Namen.

Het actiecomité is van mening dat met deze inloop provocerend kenbaar wordt gemaakt door de provincie Zeeland, dat de Hertogin Hedwigepolder in bezit genomen kan worden.

Aangezien de eigenaar niet van plan is de polder te verkopen, onderhandelingen met eigenaar en pachters niet hebben plaatsgevonden, is dit buitengewoon voorbarig en onverteerbaar.

Het actiecomité vraagt dringend aan de bezoekers van deze inloop kenbaar te maken, dat zij één wens hebben:

 

DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER NIET ONTPOLDEREN

GEEN ZOUT EN VERVUILD WATER IN DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER !

 

Namens het actiecomité,

 

A. de Feijter, secr.

 

Tel 0115 431718 / 06 54362376

 

Voor het gehele plan ontbreekt de financiële onderbouwing.

Vernietiging van unieke zoetwaterbronnen, terwijl zoet water zeer schaars is.

Vernietiging van één van de oudste cultuurlandschappen van Zeeland.

Vernietiging van een intensief akker- en tuinbouwgebied.

Vernietiging van voedselproduktie in een wereld waar tekorten zijn.

Biedt geen extra werkgelegenheid, nee doet zelfs afbreuk aan werkgelegenheid omdat hier een intensief land-en tuinbouwgebied wordt vernietigd.

 

Immers, dit gebied waar door Plan Perkpolder 250 ha goede landbouwgrond verloren gaat, produceert jaarlijks:

1 miljoen kg tarwe, waarvan 2.5 miljoen broden worden gebakken

4 miljoen kg aardappelen voor 16.200 gezinnen

2.100.000 kg uien voor 42.000 gezinnen

384.000 kg suiker voor 15.360 gezinnen

Verder worden er pootaardappelen, wortelen, witlof en cichorei verbouwd. Cichorei voor de inuline die o.m. dient als gezondheidsmiddel

 

 

Dit gebied biedt nu rust en ruimte en een prachtig wisselende natuur waarvan de eigen bevolking en menig toerist geniet.

 

Dus: dijken doorsteken: NOOIT!!!!

Bekijk de foto's van de protesten tijdens de inloopavond in de fotogalerij

 

Beste mensen,

Het is echt geen aprilgrap.

Het is zeer serieus, want op 1 april van 18.30 uur tot 20.30 uur is er een inloop met infostands over het verleggen van de zeedijk in de Perkpolder (ivm de mer.) in hotel De Linde te Kloosterzande.

Het verleggen van de zeedijk is ontpolderen van 75 hectare in de oostelijke Perkpolder.

Het actiecomité is weer paraat met spandoeken, flyers en we zullen de plannen kritisch bekijken en onze mening laten horen.

Daarom aan u de vraag om naar Kloosterzande te komen en uw weerstand tegen ontpolderen kenbaar te maken bij de standhouders.

Op 11 mei wordt waarschijnlijk in de Eerste Kamer de procedure over het ontpolderen van de Hedwigepolder besproken. We organiseren weer een bustocht erheen.

 

Nadere berichten volgen als datum en tijd zijn vastgesteld.

Tot ziens en groeten

 

Nout en Magda de Feijter

 

“Red onze Polders”

 

middelburg-12-maart-2010

Het actiecommité "Red onze Polders" heeft op het Abdijplein een protestactie gehouden. Een aanhanger vol aardappelen uit de Hedwigepolder werd aangeboden aan de voedselbank. De Voedselbank was er blij mee.

 

Voor de actie waren een groot aantal filmploegen van allerlei media naar het Abdijplein gekomen om verslag te doen van de Actie.

 

Klik op de foto voor de fotoreportage

 

bron: Partij voor Zeeland

 

Vrijdag 12 maart organiseert het actiecomité “Red onze Polders” een protest bijeenkomst op het Abdijplein te Middelburg.

Op de agenda van de Provinciale Staten staat het inpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder.

Aan de statenleden wordt door de minister van LNV gevraagd om een reactie op dit plan.

Het actiecomité zal om 12.20 uur op het Abdijplein een lading aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken in Zeeland.

Hiermee wordt aangetoond, dat voedselproductie voor iedereen van groot belang is en niet mag verdwijnen door ontpoldering.

Het actiecomité roept iedereen op om, zo mogelijk per tractor, naar Middelburg te komen en mee te doen met het protest.

Samenkomst parking Mortiere bij de winkelboulevard vertrek 11.15 uur

Aankomst Abdijplein 12.00 uur.

Deelname op eigen risico.

Nadere info en aanmelden: tel 0115 431718 / 06 54362376

www.verdedigdedijken.nl

www.ikmaakmezorgen.nl

Namens het actiecomité

 

A. de Feijter, secr.

 

ONTPOLDEREN ………..NIET NOODZAKELIJK!!!!!!!!!!!!

 

Het Waterschap heeft reeds aangegeven tegen gedwongen onteigening te zijn om te kunnen ontpolderen.

Read more: Actiecomite pamflet Waterschap 2 februari

P E T I T I E

 

vrijdag 5 februari 2010

Geachte Mevrouw Peijs, voorzitter Provinciale Staten van Zeeland,

Ons actiecomité “Red onze Polders” was ronduit ontsteld over de gretigheid waarmee een ruime meerderheid van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water op vrijdag 15 januari j.l. positief wilde reageren op het voornemen van LNV-minister Gerda Verburg om over te gaan tot een Rijksinpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder nu de Tweede Kamer had ingestemd met het kabinetsbesluit tot definitieve ontpoldering. “We moeten het beste zien te halen uit de manier waarop de nieuwe natuur van de polder wordt ingevuld”, vond Gedeputeerde Hamelink. “Geen kansen ons neus voorbij laten gaan”.

Read more: Petitie aangeboden op vrijdag 5 februari aan Provinciale Staten van Zeeland

Wij staan hier met zijn allen bij een symbolische dijk. Een symboliek waarmee we willen aangeven, dat als de dijken worden afgraven, wij daar ook zullen zijn.

Read more: toespraak in Hulst op 1 februari 2010

De Zeeuwse waterschappen laten onderzoeken welke juridische stappen zij nog kunnen nemen tegen de geplande ontpoldering van de Hedwigepolder.

Dat maakte het dagelijkse bestuur van de waterschappen dinsdagavond bekend bij de Algemene Vergadering. Bij die vergadering gaven ambtenaren van het Ministerie van LNV uitleg over de ontpolderingsplannen.

Bij de vergadering waren ook actievoerders van het comité 'Red onze polders' aanwezig.

 

Op de hoogte blijven