Zie hier de documentatie voor het overleg van de Vlaams-Nederlandse-Schelde Commissie over Natuurherstel.


Verontrustende conclusie: er moet volgens de wettelijke verplichting nog 2400 ha natuurherstel gerealiseerd worden in de Westerschelde. Dat kan door ontpolderen, levert het meeste effect op en door verontdiepen van de nevengeulen en evt. hoofdgeul. Verder wordt er gepraat om de Saeftinghe in te polderen, vanwege de hoge opslibbing en als wisselpolder te gebruiken, door een polder te ontpolderen, bv de kop van Ossenisse. Dat levert geen extra natuur of verbreding op. Wel gesproken over de impact van de lozingen met verontreinigende en giftige stoffen van de industrie in Antwerpen en Brabant. Maar de voorzitter hield het bij natuurherstel, niet de oorzaken door industriële activiteiten.

Kortom, we hebben ons laten horen. We willen wel een goede, schone Schelde, maar geen ontpolderingen.
Een - out of the box - denken is gewenst!

Klik op dit artikel om de link met de hoofdlijnen van het kernteam-overleg van 9 januari 2024 te openen.

Klik op dit artikel om de hoofdlijnen van het kernteam-overleg van 9 januari 2024 te openen.

 

 

 

Irritatie over uitblijven onderzoek PFAS

 

Beste lezers van de Nieuwsbrief “Red onze Polders”,

 

De spandoeken worden nog een keer uitgerold en op de dijk gezet, kom dat nog eens zien, want aan het eind van de dag komt er ook een einde aan de spandoeken op een definitieve wijze. Zie flyer in de bijlage!

Verder wordt er een fietstocht georganiseerd, samen fietsen met gids, start 13 uur.

Wandeling olv gids in de natuurgebieden in de Hedwigepolder, start 13.30 uur … met wandelschoenen of laarzen!!

Rond 16 uur is het woord aan Jan Schuurman Hess, fervent anti ontpolderaar en wordt het sein gegeven om de spandoeken op te halen.

Er is een eind gekomen aan vele jaren strijd tegen het ontpolderen van de Hedwige, zo  komt er ook een eind aan de spandoeken  en zullen ze als een laatste protest tegen dit onzinnig gebeuren worden verbrand.

We wensen allen, die zich enorm betrokken voelen en hen die daadwerkelijk ermee te maken hebben heel veel sterkte om deze ontpoldering te zien gebeuren.

Locatie: Tent  Engelbertstraat 2 te Nieuw Namen ( Hedwigepolder)

12.30 – 16.30 uur expositie spandoeken

13.00 uur Start fietstocht

13.30 uur Start wandeling

16.00 uur Spreker

16.30 uur ophalen spandoeken en verbranding

Vanaf 12.30 uur 

Frietkar met broodjes en fris

IJs van Het Melkhuis

Deelname op eigen risico.

Graag zien we u zaterdagmiddag 26 mei in de Hedwigepolder voor een laatste actie aldaar.

Vriendelijke groet

namens “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter

Info  0115 431718   0654362376

LEES DE COLUMN VAN DHR Johan Robesin IN STANDPLAATS HEDWIGE in rechter menu

Hoe komt dat? Omdat die verhuisd zijn vanaf de rechteroever. 
Moet daarom dan het Saeftingedok ?? Dat is zand in de ogen strooien.
Ga naat Menu: Standplaats Hedwige ( rechts rode kolom).
of....

http://www.standplaats-hedwige.info/

 

Toeretappe 2020 door beroemdste polder van Europa?

Klik op Standplaats Hedwige in het rode vak rechts en ga naar Column ........

 

 Lees de column van dhr Robesin over Antwerpen, over de Vlaamse regering en de reacties van de Hulster, de Zeeuwse en de Nederlandse bestuurslui. 

http://www.standplaats-hedwige.info/#!column/wmc0n

Op woensdag 6 juli 2016 organiseert de Provincie Zeeland een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in Baalhoek en Knuitershoek (Zeeuws-Vlaanderen) die vanaf juli 2016 starten.

PROGRAMMA:

Locatie: Camping de Zeemeeuw, Knuitershoek
19.00 uur inloop met koffie en thee
19.30 uur welkomstwoord door gedeputeerde Carla Schönknecht
19:40 uur presentatie over de geplande werkzaamheden
20.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur einde programma

Iedereen is van harte welkom. Graag vooraf even aanmelden via      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Magda.

Op de hoogte blijven