Natuurorganisaties willen absolute zekerheid over natuurcompensatie voor ze de rechtszaak tegen verdieping van de Westerschelde staken.

 

De Vogelbescherming en de Zeeuwse milieufederatie hebben hun procedure bij de Raad van State tegen het verdiepen van de Westerschelde nog niet ingetrokken. De Vogelbescherming is blij met het besluit van het kabinet eerder deze maand om alsnog de Hedwigepolder onder water te zetten, maar de organisatie ziet dat slechts als ’een eerste stap’.

De afspraak in het Scheldeverdrag is immers om 600 hectare natuur te creëren, en met de ontpoldering wordt maar 300 hectare gerealiseerd. Pas als er nog eens 300 hectare natuur wordt gevonden in Zeeland binnen de dijken – zoals vastgelegd in het Scheldeverdrag – overweegt de Vogelbescherming om de in gang gezette procedure bij de Raad van State in te trekken.

Lees dit krantenbericht als pdf


 

 

Op de hoogte blijven