Bron: Reformatorisch Dagblad 

NIEUW-NAMEN - Het verzet tegen ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen wordt grimmiger. Donderdag organiseerden zo’n 200 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen een volksverzet op een dijk in de Hedwigepolder. De deelnemers waren daarbij gewapend met schoppen en spaden.

 

Het volksverzet donderdag is georganiseerd door een voorbereidingsgroep, waar behalve het actiecomité tegen ontpoldering ook diverse mensen op persoonlijke titel zitting hebben. Onder hen is de voormalige Zeeuwse gedeputeerde M. Le Roy (PvdA), die als fel tegenstander van ontpoldering de actievoerders gisteren een hart onder de riem stak.

Het verzet werd gehouden bij de Scheldedijk in de Hedwigepolder, een Zeeuws-Vlaamse polder die samen met de Prosperpolder al lang op de nominatie staat om onder water gezet te worden. Beide polders liggen juist boven Nieuw Namen, op een steenworp afstand van de Belgische grens.

Volgens de voorbereidingsgroep is het nodig om „een symbolisch gebaar” te maken waarmee de actievoerders „zich verplichten om de dijken te verdedigen op het moment dat de aanval op de Hedwigepolder door de minister en haar ambtenaren wordt ingezet.” Daarom werden alle actievoerders opgeroepen een schop of spade mee te nemen, waaraan zijn in groten getale gehoor gaven.

Ook verzamelden zich boeren met trekkers bij de dijk, „omdat zij de polder zullen afsluiten wanneer deze door de minister bedreigd wordt.”

Minister Verburg (LNV, CDA) wil nog dit jaar een begin maken met het teruggeven van de twee polders aan de natte natuur van de Westerschelde. Die ontpoldering is nodig om een eerdere verdieping van de Westerschelde te compenseren. De twee polders vormen ongeveer de helft van de in totaal 600 hectare die aan de buitendijkse natuur toegevoegd moet worden.

Ook andere polders staan op de lijst, maar daarover is nog minder duidelijkheid. Over de Prosper- en Hedwigepolder zijn echter al vergaande afspraken gemaakt. De actievoerders tegen ontpoldering betwisten de geldigheid daarvan, onder meer omdat de Tweede Kamer in meerderheid kenbaar heeft gemaakt dat de benodigde landbouwgrond alleen vrijwillig mag worden verworven. De ontpoldering komt dan op losse schroeven te staan, omdat vrijwel geen enkele boer in het gebied genegen is om zijn grond vrijwillig af te staan.

Het volksverzet wordt in de komende weken zo nodig herhaald, aldus de voorbereidingsgroep. Ook in andere bedreigde polders langs de Westerschelde zal de groep oproepen tot een met schoppen gewapend verzet.

Op de hoogte blijven