De titel  Ja,de Hertogin Verdrinkt

Verwijst naar een nieuwe website die ons een blik gunt op de schoonheid, de vergankelijkheid, de geschiedhier en niet verderenis van een cultureel gebied voordat het verwoest wordt en zinsloos ten onder gaat.

Klik dus regelmatig op onderstaande site en zet die bij je favorieten!!! 

www.standplaats-hedwige.info  .

  

gelezen op facebook.

DE AFBRAAK VAN OUDEN DOEL.


reinaerthoeve Een dag geleden in de polder: de zon steekt, de boeren ploegen het winterland, de wilde ganzen strijken neer in de natuurgebieden, en de slopers rukken aan in Ouden Doel (zie de foto van de Reinaerthoeve).
De afbraakwerken vinden nog de hele week plaats, en dat zonder dat de kranten er één woord over schrijven. Het eeuwenoude gehucht, een dorpje op zich, moet samen met het boerenland in de wijde omgeving wijken voor nieuwe natuur. Het 'robuuste Grenspark', dat er in de plaats komt, wordt nu op YouTube gepromoot door de overheid.

Oordeel zelf hoe de overheid het afgraven van een historisch cultuurlandschap, het verdrijven van een gemeenschap en het aanleggen van nieuwe natuur presenteert aldus de schrijver.:
Ieder die daar woont en de Zeeschelde kent weet dat het een verstikkend rietland wordt als het niet jaarlijks wordt uitgebaggerd en geherstructureerd.En wie mag dat betalen denkt U? Juist , de trouwe onderdanen.

 https://www.youtube.com/watch?v=Tl2gkk8jWvE

Vandaag bericht Dagblad "De Stem".

 

Strop Waterdunen vorig jaar al bekend. 

DOOR MARTIJN DE KONING EN ERNST JAN ROZENDAAL

De gemeente Sluis heeft al in september vorig jaar aan de provincie laten weten
dat er geen rijksbijdrage komt voor explosievenonderzoek in Waterdunen. 
Het tekort van een half miljoen euro was in het provinciehuis dus al langer dan een jaar bekend. 
 

Het dagelijks provinciebestuur meldde anderhalve week geleden dat het natuur- en recreatieproject Waterdunen bij Groede kampt met een tekort van 3 miljoen euro. Provinciale Staten reageerden geschokt. Een deel van het tekort, zo zei gedeputeerde Ben de Reu, ontstond doordat het Rijk de zogenoemde 'bommenregeling' heeft stopgezet. Dat is een strop van een half miljoen euro.

Deze tegenvaller had opgenomen kunnen worden in het overzicht van de grondexploitatie (GREX) én de zomernota die eerder dit jaar aan Provinciale Staten werden gestuurd, maar daaruit bleken geen problemen met de financiering van Waterdunen.

De Reu bevestigt dat de tegenvaller vorig jaar door Sluis is gemeld, maar bij het maken van de GREX over het hoofd is gezien. Dat komt volgens hem omdat er te weinig mensen op het project Waterdunen zitten. "Ze werken zich echt het snot voor ogen, maar het is te veel werk voor te weinig mensen. Daar moeten we naar kijken."

De ruimingskosten werden in 2013 op ongeveer een miljoen euro begroot. De provincie vroeg de gemeente Sluis om bij het Rijk een beroep te doen op de compensatieregeling. Die komt namelijk uit het gemeentefonds. De gemeente zou het geld daarna doorsluizen naar de provincie. De Sluise gemeenteraad ging in mei 2013 akkoord met die constructie.

Per 1 januari 2015 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de regeling veranderd. Tot die tijd kregen gemeenten met veel explosieven in de bodem, zoals Sluis, een vaste bijdrage van 2000 euro per nieuw gebouwde woning. Vanaf begin dit jaar kan een vergoeding van zeventig procent van gemaakte onkosten worden gekregen. Het bommenonderzoek is al achter de rug, maar veel van de recreatiewoningen in Waterdunen moeten nog worden gebouwd.

De vaste bijdrage daarvoor is vervallen, waardoor Sluis een half miljoen euro misloopt. "We weten dit sinds september vorig jaar", vertelt woordvoerster Justa van Hermon van de gemeente Sluis. "En uiteraard hebben we dat toen meteen aan de provincie laten weten." De financiële strop is voor de provincie en niet voor de gemeente, want die zou het geld alleen maar doorgeven.

Sluis heeft in 2014 al aan de provincie gemeld dat er geen half miljoen euro komt uit de 'bommenregeling' van het Rijk

PERSBERICHT
westerscheldemonding

WORLD WATER WORKS: GROOTS WATERBOUWKUNDIG- EN HAVENCONGRES

​Op 23 en 24 maart 2016 vindt in Antwerp Expo het waterbouwkundig congres en vakbeurs ‘World Water Works’ plaats.
Tijdens het tweedaags evenement komen wetenschap, praktijk en trends samen op het gebied van (internationale) waterbouwkundige werken, havensamenwerking en kust- en oeverwerken. De stijgende zeespiegel, de steeds groter wordende schepen, de druk op de toegankelijkheid van havens en vaarwegen, evenals de infrastructurele voorzieningen zijn mondiale problemen, die de gemoederen de komende jaren en decennia flink zullen bezighouden.

Sprekers van formaat
Onder voorzitterschap van professor Han Vrijling (TU Delft) bieden internationale sprekers  een afwisselend tweedaags programma. Welke logistieke problemen zijn te verwachten nu de schepen steeds groter worden?
Frans Koch (Koch Consultancy Group) geeft als antwoord hierop een lezing over een buitengaatse overslaghaven.
PIANC Young Professionals presenteert een visie op de bouw van een offshore terminal en een tweede Noord-Zuidverbinding.
Royal Haskoning DHV vertelt over het Mekong Delta Plan. Zowel Arcadis als mevrouw drs. Karla Peijs  geven een presentatie over  het kanaal Seine – Noord-Europa over enerzijds het ontwerp en de bouw en anderzijds over de economische betekenis. Ook heeft de Europese Commissie haar medewerking toegezegd: 
Catherine Trautmann, Coördinator North-Sea Baltic Core Network Corridor gaat dieper in op de noodzaak van samenwerking  tussen de havens in het Scheldebekken.
Op www.worldwaterworks.nl kan men het volledige programma terugvinden.

World Water Works is niet te missen voor personen die beroepshalve betrokken zijn bij het onderhoud en de aanleg van havens, vaarwegen, droge- en natte infrastructurele voorzieningen, de bescherming van het achterland en de nautische veiligheid. 

Tijdens het waterbouwkundig congres ‘Bouwen in Water’ op 2 oktober 2014 is de basis gelegd voor het huidige World Water Works. Bouwen in Water zoomde in op de toekomstvisie voor de Westerschelde, haar havens en industrieën. Daar kwamen onder meer de gevolgen van de klimaatverandering in relatie tot haveninfrastructuur, kust- en oeverwerken en nautische veiligheid aan bod.
Gezien deze onderwerpen zich niet beperken tot het Scheldebekken, krijgt het congres een passend vervolg, waar dezelfde thema’s vanuit een internationale optiek worden bekeken.
​​

NOOT .
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Rein van Vliet (eigenaar ESC International)
via +31 (0)6-23045940  of e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

onderdewaterspiegel

 

Ingezonden door bezoeker van bovengenoemde film. Jo Everaert

Een film waar veel onder de oppervlakte blijft.
Het is een samenvatting van vele besluiten waarin de de macht van Antwerpen doet denken aan de geschiedenis van "Het vrouwtje van Stavoren" of "Schouwen, Schouwen, het zal U doen berouwen!". 
Waar wel de triomf gestoond wordt bij bestuursders als blijkt dat de Polder toch onder water moet.
Je bespeurt alleen triomf en geen mededogen!! 
Waar onder de oppervlakte blijft "Het bittere leed"van de boerenbevolking en de protestbeweging van een overgroot deel van de Zeeuwse bevolking.
Waar onder water blijft dat net zoals in Syrië eeuwenoude cultuur zinloos wordt vernield.
Waarom? 
Alleen omdat dit overeengekomen is.!! 
Waar onder water blijft dat Antwerpen leden van de natuurbeweging gelden heeft geschonken,  in hun bestuurlijk apparaat zijn opgenomen en op de loonlijst staan.

Het argument dat het onder water zetten van poldergebieden langs de kusten van de Westerschelde  om zo het afkalven van de dieper gemaakte vloed- en ebgeulen die tegelikertijd voedselbronnen kunnen worden voor vogels en vissen noodzakelijk is wegens de verdieping is een te verdedigend standpunt.

Maar wat heeft dat te maken met de Hedwige Polder die achter het Verdronkenland van Saeftinge ligt??
Dat daardoor alleen maar een modderpoel kan worden, tenzij met extra gelden er jaarlijks weer uitgebaggerd moet worden.
Wat heeft dat nu te maken met de verbetering van de waterkwaliteit van de Westerschelde als Het Zwin, gelegen aan de Noordzee op de grens met België, verder ontpolderd wordt?
Omdat beide gebieden nu eenmaal met naam genoemd staan in de overeenkomst ??

Tijdens de nabespreking kwam nog eens naar voren dat over 50 jaar door stijging van de zeespiegel, opwarming van de aarde en het veranderend klimaat ook de Westerschelde terug gebracht zal moeten worden wat het rond het jaar 1200 is geweest.

Een zoetwater afvoerrivier waar het zoute water enigszins zich zal opdringen.
En ANTWERPEN ? Een ondergeschikte rol in het veroer vanaf  de buitengaatse containerterminals, zoals nu ook GENT, TERNEUZEN , en VLISSINGEN functioneren zullen.
De arrogantie van de macht maakt meer kapot dan dat je lief is !!

Kijk eens op onderstaande links om het leed te proeven zoals beschreven in "Mijn Hof" en de bevindingen van de Noordpoolexpeditie in verband met het opwarmen van de aarde en de klimaatveranderingen...            Klik op onderstaande linken.            

http://www.npo.nl/vpro-boeken/18-10-2015/VPWON_1232859

 http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/494200800/0

 Het zal U een nog beter inzicht geven.

We lazen voor U in Dagblad "De Stem".

Veel mis rond Waterdunen

Drie miljoen euro is voor de provincie, die 'slechts' acht miljoen in Waterdunen zou steken, wel erg veel geld.
DOOR MARTIJN DE KONING

Analyse.
De aanleg van Waterdunen kost alles bij elkaar zo'n 200 miljoen euro. 
De provincie staat voor nog geen acht miljoen euro op de rol, plus de inbreng van ruilgronden voor de landbouwers in het gebied. 
In dat licht bezien is drie miljoen extra opeens een hele hoop geld.

Opvallend is overigens dat het tekort pas ontdekt is na een spoedcontrole. Die kwam er enkel naar aanleiding van het Sloewegdebacle.
En dat grondbezitters recht hadden op een hogere grondprijs dan ze in eerste instantie kregen, daarover deed de rechtbank afgelopen voorjaar al een uitspraak. De provincie lijkt niet in staat zelf grote projecten tot een goed einde te brengen.

Gedeputeerde Ben de Reu geeft aan naar oplossingen te zoeken binnen de begroting. Nu moeten Provinciale Staten de portemonnee trekken,
anders moet nóg meer bezuinigd worden op de recreatieve onderdelen van Waterdunen, zoals wandel- en fietspaden en speelvoorzieningen.
Daarmee gaat het lokkertje waarmee in West-Zeeuws-Vlaanderen enig draagvlak voor Waterdunen werd geschapen - de recreatieve meerwaarde voor inwoners van de streek - de prullenbak in. De natuur in Waterdunen wordt dan minder 'beleefbaar' dan steeds werd gepromoot.
En dan krijgen de tegenstanders van het vroege uur alsnog gelijk.
Als nu bezuinigd moet worden op recreatieve voorzieningen, daalt het draagvlak voor het project in de regio nog
verder.
Noot:
In het verleden is er te veel gesuggereerd dat alles in orde was met de gondverwerving. Neen dus. De claims komen nu pas . let maar op! 
Nu eenmaal die hele kust met polders en al overhoop is gehaald, moeten we hopen dat het de werkgelegenheid zal bevorderen en de mensen er kunnen gnieten. Het ligt gelukkig  aan de Noordzee en niet in de Scheldemonding.

 

 

De documentaire Onder de Oppervlakte:

Dinsdag 20 oktober in Cine City te Terneuzen.

Voor onze lezers in de buurt van Den Haag en Amsterdam: de documentaire wordt zaterdag17 oktober vertoond in het Eye te Amsterdam, aanvang 13.00 uur.

Donderdag 22 oktober in het Filmhuis, Spui 191 2511 Den Haag met nabespreking door Axel Buijse, vertegenwoordiger Vlaamse regering en Hans Vollaard, universitair docent Nederlandse en EU politiek.

De documentaire is vandaag bekeken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hebt u de film bekeken, wilt erop reageren? Stuur ons een reactie. We zijn benieuwd naar uw mening, mag ook over andere gebeurtenissen rondom ontpolderen.

Lezing Chris de Stoop over zijn boek “Dit is mijn Hof”:

Goes                Paard van Troye     28 oktober/ 20.00 uur

Kieldrecht    OC Ermenrike            2 december/20.00 uur

Kennis hebben we genomen van de miljoenenoverschrijding bij project Waterdunen, de feestelijke overdracht project Perkpolder aan de gemeente Hulst en de feestelijke opening van het infopunt Prosper-Hedwige bij Ouden Doel. Met gemengde gevoelens!

 

Een klein gedeelte uit de Nieuwsbrief uit  Rhoon bij Rotterdam over hun problematiek met de natuuraanleg, zie ookwww.buijtenland.nl  

De Kwartiermakers en de Provincie

Op de informatieavond, welke voor de kwartiermakers in het Veerhuijs is belegd, is namelijk duidelijk geworden dat er echt een stap in de goede richting is gezet. Deze kwartiermakers, die het plan Veerman en het Boerenplan (of eigenlijk het plan van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) als uitgangspunt willen nemen om van onderop, dus samen met de bewoners en belanghebbenden een gebiedscoöperatie op te richten die de plannen handen en voeten gaat geven.

Samen, met elkaar, het gebied gaan inrichten is al een heel andere insteek als alle vorige van bovenop opgelegde plannen en kaders. Waarin je nu ook samen met betrokkenen tot een inrichtingsvoorstel moet zien te komen met inspraak van alle betrokken partijen. Dus dat punt, waar ik me met anderen jaren voor heb ingezet is gemaakt en ingezien door lokale en provinciale overheden.

Vriendelijke groet

Nout en Magda de Feijter

De documentaire Onder de Oppervlakte:

Dinsdag 20 oktober in Cine City te Terneuzen. 
Voor onze lezers in de buurt van Den Haag en Amsterdam: de documentaire wordt zaterdag17 oktober vertoond in het Eye te Amsterdam, aanvang 13.00 uur.
Donderdag 22 oktober in het Filmhuis, Spui 191 2511 Den Haag met nabespreking door Axel Buijse, vertegenwoordiger Vlaamse regering en Hans Vollaard, universitair docent Nederlandse en EU politiek.
De documentaire is vandaag bekeken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hebt u de film bekeken, wilt erop reageren? Stuur ons een reactie. We zijn benieuwd naar uw mening, mag ook over andere gebeurtenissen rondom ontpolderen.

Lezing Chris de Stoop over zijn boek “Dit is mijn Hof”:
Goes                Paard van Troye     28 oktober/ 20.00 uur 
Kieldrecht    OC Ermenrike            2 december/20.00 uur

Kennis hebben we genomen van de miljoenenoverschrijding bij project Waterdunen, de feestelijke overdracht project Perkpolder aan de gemeente Hulst en de feestelijke opening van het infopunt Prosper-Hedwige bij Ouden Doel. Met gemengde gevoelens! 

Een klein gedeelte uit de Nieuwsbrief uit  Rhoon bij Rotterdam over hun problematiek met de natuuraanleg, zie ookwww.buijtenland.nl  
De Kwartiermakers en de Provincie 
Op de informatieavond, welke voor de kwartiermakers in het Veerhuijs is belegd, is namelijk duidelijk geworden dat er echt een stap in de goede richting is gezet. Deze kwartiermakers, die het plan Veerman en het Boerenplan (of eigenlijk het plan van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) als uitgangspunt willen nemen om van onderop, dus samen met de bewoners en belanghebbenden een gebiedscoöperatie op te richten die de plannen handen en voeten gaat geven.

Samen, met elkaar, het gebied gaan inrichten is al een heel andere insteek als alle vorige van bovenop opgelegde plannen en kaders. Waarin je nu ook samen met betrokkenen tot een inrichtingsvoorstel moet zien te komen met inspraak van alle betrokken partijen. Dus dat punt, waar ik me met anderen jaren voor heb ingezet is gemaakt en ingezien door lokale en provinciale overheden.

Vriendelijke groet 
Nout en Magda de Feijter

Provstaten F071FB5FE3A16622C1257EE00037D2C8 0

gelezen bij Omroep Zeeland

MIDDELBURG - Het project Waterdunen in West-Zeeuws-Vlaanderen kampt met een miljoenentekort. Volgens voorlopige berekeningen van de provincie gaat het om een tekort van minimaal drie miljoen euro.

Kustversterking 
Waterdunen is een kustversterkingsproject waarbij ook een nieuw natuurgebied wordt aangelegd.  Ook komen er vakantiewoningen, een duincamping, en een hotel. Het gaat om een gebied van 350 hectare. Het project Waterdunen is begroot op 200 miljoen euro.

Grondexploitatie 
Gedeputeerde Ben de Reu, die Waterdunen in portefeuille heeft, is onaangenaam verrast door het tekort dat volgens hem wordt veroorzaakt door tegenvallers in de grondexploitatie. 


Controle verscherpt 
Sinds half september heeft de provincie naar aanleiding van het Sloewegdebacle de controle op grote projecten verscherpt. Door die extra controle is het tekort aan het licht gekomen. Gedeputeerde De Reu gaat nu op zoek naar oplossingen. Hij denkt daar een paar maanden voor nodig te hebben.

Andere projecten
De provincie schrijft in een brief aan Provinciale Staten dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er tekorten dreigen bij andere grote projecten.

laatste keer aangepast: vr 16-10-2015, 09:1

Waterdunen 21 CAEA734913D3C3F2C1257861004AA0C6 0

Gisteren werd bekend dat het kustverversterkingsproject kampt met forse tegenvallers in de grondexploitatie.

Buikpijn
"Ik had al een kronkel in mijn maag door het Sloewegdebacle", zegt Patricia de Milliano van het CDA. "En nu heb ik er een kronkel bij.
Ik ben erg geschrokken en dat is nog zacht uitgedrukt." Ze noemt het tekort schokkend omdat er bij de vorming van het provinciebestuur juist veel tijd is genomen om te voorkomen dat er financiële lijken uit de kast komen" En nu moeten we nog maar hopen dat het hierbij blijft. Dit zit het CDA erg hoog!"

Ontgoocheld
Ook andere partijen reageren onthutst. Kees Bierens van de VVD sprak van een ontgoocheling.
"In mei is de grondexploitatie tegen het licht gehouden en dan mag je toch verwachten dat alles klopt.
Ik ben in hoge mate verbaasd met dit nieuwe financiele gat"

Hoe is het mogelijk?
De Partij voor Zeeland zei tot vervelens toe te hebben gewezen op de risico's van Waterdunen.
Volgens Statenlid François Babijn hoorde hij steeds dat er niets aan de hand was. "En nu een tekort van 3 miljoen. Hoe is dat mogelijk?"

Sober
De SGP wil dat er bij het zoeken naar oplossingen voor het tekort niet alleen naar bezuinigingen wordt gekeken. Statenlid Goos Roeland: "Laten we ook kijken of het project versoberd kan worden."

Notitie:
Spraken we gisteren  nog van "Het gat van Frank", zinspelend op ook daar een begrotingstekort, vandaag wordt het GAT in Waterduenen nog groter, zeker als toch nog zou blijken dat de in- en uitwateringssluis reparatie nodig heeft

En straks.......het weer en het klimaat vergroot de onveiligheid in onze Delta. Willen we het achterland beschermen in Zeeland, dan zal het Estuarium Westerschelde moeten worden omgevormd van zout naar brak en dan naar zoet water.

Elders op de wereld is er genoeg aan estuaria, aan jungle, en oerwoud. Als we daar nu maar van afblijven.
In ons aangeharkte plantsoenenlandje met steeds groeiende bevolking moet er plaats blijven om veilig te kunnen te wonen, en veilige eigen voedselvoorziening rondom ons heen.
Maar die visjes en die vogeltjes..? Die hebben zwemvliesjes en vleugeltjes om te gaan of te blijven, te evolueren en uit te sterven. juist zoals de natuur daar al miljoenen jaren voor zorgt.

Wat lazen we in Dagblad De Stem:

'Gat van Frank' is over twintig jaar een schor

PERKPOLDER

De aanleg van het buitendijks natuurgebied Perkpolder zit erop voor Rijkswaterstaat.
Daarom droeg de dienst woensdag symbolisch het stokje over aan de gemeente Hulst, de provincie en waterschap Scheldestromen.

DOOR SHEILA VAN DOORSSELAER

Het zal nog wel twintig jaar duren voordat het nieuwe gebied een echt slikken- en schorrengebied is zoals Saeftinghe. De natuur zal zich daar langzaam ontwikkelen. Sinds op 25 juni de dijk is doorgegraven, zijn in de onder water gezette polder (in de volksmond nu Het Gat van Frank genaamd, naar de Hulster wethouder Frank van Driessche) al waterdiertjes te vinden. Vogels en vegetatie zullen snel volgen.

Het wachten is nu op de ontwikkeling van woningen, een jachthaven en een golfresort in Perkpolder. De ontwikkelaars Hulst Aan Zee en Sobradis Ventures hebben inmiddels de koopontwikkelaarsovereenkomst getekend. "Binnen een half jaar moeten ze nu de grond afnemen", zegt Frank van Driessche. ,,Maar dat mag natuurlijk eerder."

Het is inmiddels voor bezoekers mogelijk mooie fietstochten of wandelingen rond Het Gat van Frank te maken.

 

Commentaar"Het Gat van Frank" zou wel eens een stempel kunnen gaan drukken op de financieen van de Gemeente Hulst. Alles is zo veel van als,  als,  als.! 
Tot nu toe is er een mooi natuurgebied dat economisch geld op bracht prijs gegeven aan het zoute water. De zoetwaterbel vernietigd. De verzilting verder bevorderd. En als men dan de natuur zijn gang laat gaan, hebben we over 50 jaar een verwilderd schorrengebied dat ook weer minstens 7 meter boven NAP ligt en waar zoals nu in Het Land van Saeftinge geen vogel te vinden is. 

westerscheldemonding

Over 50 jaar???  Dan is de Westerschelde al lang geen zee-arm meer. Springvloeden en stormen en het smeltend Noordpoolijs zorgen er voor dat we wel genoodzaakt zijn om met -bij voorbeeld-  kunstmatige eilanden bewoners in Zeeland en Vlaanderen te beschermen..

 

 

Op de hoogte blijven