DEN HAAG - Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot heeft nooit gelobbyd voor de verdieping van de Westerschelde en het onder water zetten van de Hedwigepolder. Dat zegt hij als reactie op de beschuldoiging van Gerry De Cloedt, eigenaar van de Hedwigepolder, dat hij zijn rol als minister zou hebben vermengd met die van lobbyiste voor de Antwerpese Haven.
De Cloedt baseert zich op een artikel in NRC Handelsblad,waarin de voormalige premier van Vlaanderen Bart Somers zegt: "Mede dankzij Bot werd binnen één jaar een voorlopig akkoord bereikt over de verdieping.
Begin 2005 werden de Scheldeverdragen tussen  Nederland en Vlaanderen afgesloten  waarin behalve de verdieping van de Westerschelde ook de ontpoldering van de Hedwige werd geregeld..
Bot werkte in 2003 voor de Antwerpse haven. Eind dat jaar werd hij minister van Buitenlandse Zaken.

"U moet niet geloven wat er in NRC Handelsblad heeft gestaan", reageert Bot. "In België had ik de Hedwigepolder niet in mijn dossier. Toen ik in de ministerraad kwam ook niet. Ik heb nooit iets met de Hedwigepolder te maken gehad. Voor ik in het kabinet zat had ik zelfs nog nooit van die polder gehoord."De internationale Scheldeverdragen waren in Nederland de verantwoordelijkheid van de toenmalige minister Karla Peijs en de toenmalige staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, allebei van Verkeer en Waterstaat.

Waar rook is, daar is vuur! Waarom een k ort geding van Bot tegen NRC ? Toevallig niet waar? Wat te doen tegen dat misbruik?
Opening van zaken en ook een verbod op lobbywerk voor alle politic om te werken als lobbyist zowel vóór als ook na hun functie in de politiek!  

Op de hoogte blijven