We lazen voor U in Dagblad "De Stem" geschreven door Jeffrey Kutterink vanuit DEN HAAG
Is de Westerschelde er echt zo beroerd aan toe?  
Cijfers lijken uit te wijzen dat het beter gaat. Dus is de ontpoldering van de Hedwigepolder niet nodig,
denkt de SGP in de Tweede Kamer.
Maar dat gaat staatssecretaris Sharon Dijksma (Natuur) echt te ver.
Dat het H-woord niet meer populair is in het Haagse, is genoegzaam bekend.
Maar het werd donderdag nog eens pijnlijk duidelijk.
Zelfs in het debat over natuurbeleid, waar de Westerschelde op de agenda staat, begint niemand meer.
Want het kabinet heeft besloten de polder onder water te zetten, de Kamer heeft ermee ingestemd en de voorbereiding zijn in volle gang. Dus: klaar, over, uit, is de algehele gedachte.
Alleen de SGP waagt zich nog aan het heikele dossier. De discussie komt steeds weer op hetzelfde neer:
Is het echt zo slecht gesteld met de bedreigde (laagdynamische) natuur?
„Door natuurorganisaties, bewindslieden en Brussel is een dramatisch beeld neergezet”,
vindt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf
„Dat wordt echter gelogenstraft door de werkelijkheid. Een serie recent gepubliceerde ecotopenkaarten vanaf 1996 en een nieuw rapport van Arcadis laten juist een positieve trend zien.
Gaat de staatssecretaris het dramatische beeld rechtzetten?”
Dat is Dijksma zeker niet van plan.
„De natuur herstelt zich lokaal, maar het is niet duidelijk of dat herstel ook echt doorzet.
Ik kan er een lang technisch verhaal over houden......... 
Maar we hebben in het regeerakkoord afgesproken om na een lange periode van onzekerheid duidelijkheid te scheppen.    Daar is niet iedereen blij mee.
Maar het is wel een besluit dat ik uitvoer. Het is zoals het is".


En reactie op dit artikel van  J.Everaert
Dus dit besluit wordt genomen om "duidelijkheid" te scheppen?. Of om te verklaren: Ik wil dat en dus gebeurt het !!
Maar er wordt wel toegegeven dat de natuur zich lokaal herstelt in de Westerschelde wat de ontpoldering overbodig maakt.  
Dus deze feiten en ook de tegenargumenten tellen blijkbaar niet      Hoe kan iemand dan zo verstart omgaan met feiten? 
Het heeft er toch nu alle schijn van dat voor de Staatssecretaris mevr Sharon Dijksma het ontpolderingsbesluit deel uit maakt
van een politiek ruilspelletje?   Of het nu met het buurland België is of met haar politieke achtergrond en verleden...
Het lijkt ook op de houding die wordt ingenomen door Natuurorganisaties die zich blijven vastbijten in hun ideologie die voor hen de enige juiste is!
Het doet mij ook denken aan de de fabel van" Reinhaert de Vos" Een vos de wel de haren kan verliezen, maar nooit de streken.
Wat men met zo'n opstelling  wel bereikt is, dat met de komende verkiezingen, de kiezer ook zijn/haar stem gaat uitbrengen op die partij(en) die WEL luisteren naar wat "het volk" verlangt. Net zo onverstandig ? Wie wind zaait kan storm oogsten!!

Op de hoogte blijven