Aan het eind van het jaar kijken we terug naar wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht.

Nog steeds is onduidelijk hoe de 600 ha natuurherstel zijn beslag zal krijgen. Worden de ingebrachte alternatieven ipv ontpoldering gebruikt?

 

Wat staat ons te wachten?

Onze acties hebben er wel toe bijgedragen, dat men zich in de politiek bewust wordt, dat ontpolderen niet de wens is van de Zeeuwse bevolking. Enquêtes na het uitkomen van het rapport Nijppels geven aan dat 80% van de Zeeuwen en 74% van de Nederlandse bevolking tegen ontpolderen is.

Vooral de vermelding in het rapport om nog 3000 ha na 2014 te ontpolderen is bij velen niet goed gevallen. Het blijkt dat dit een aanbeveling is, maar geen genomen besluit.

De gedeputeerde dhr.F.Hamelink heeft toegezegd, dit bij de minister onder de aandacht te brengen en de 3000 ha niet te ontpolderen.

In juni was de eerste vergadering van het landelijke comité "Nieuwe Natuur Nee". In het hele land zijn actiegroepen bezig om het agrarisch cultuur landschap te behouden. "Red onze Polders" heeft zich hierbij aangesloten, evenals "De Levende Delta" en de belangengroep Waterdunen. Agrarisch cultuurlandschap prijsgeven voor zg nieuwe natuur is een decadent gegeven. Vanuit het landelijke comité hebben we ondersteuning gekregen bij de behandeling van de Westerscheldeverdragen in de Eerste Kamer.

De pers en media hebben ons steeds in de picture gezet, de landelijke pers kwam massaal op ons af na het uitkomen van het rapport Nijpels. Evenals studenten van diverse richtingen, kijk eens op You Tube voor de reportage van studenten van de filmacademie te Utrecht.


Nu het nog steeds onzeker is, wat ons staat te wachten, willen we ons laten horen en een aantal acties starten:

1. Vrijdag 2 januari 2009 Start met grote stickers plakken op vrachtwagens bij een aantal transportbedrijven. We beginnen om 10.00 uur bij van Houte - Openeer, Nishoek 36 4416 PE te Kruiningen. Omroep Zeeland heeft toegezegd aanwezig te zijn. Als u tijd hebt, kom dan ook, zodat de politiek in Den Haag en in Middelburg ervan doordrongen wordt dat er geen draagvlak voor ontpolderen is. Onze "groene vrienden" beweren namelijk dat er maar een paar mensen tegen ontpolderen zijn, dus zullen we het tegendeel laten zien.

Vervolgens gaan we naar Traveo.

Kent u transportbedrijven, die ook zo'n sticker willen?

Stickers zijn te verkrijgen bij

Annette Waverijn tel 0115 402868 en bij Willy Dobbelaer tel 0114 313916.