Johan Robesin van de Partij van Zeeland was inspreker in de commissie-vergadering Waterkeringen van het Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Beluister de inspraak ( bron: Omroep Zeeland )

Bron: BN De Stem
Dinsdag 11 september 2007 - MIDDELBURG -

Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet opnieuw met Vlaanderen gaat onderhandelen over ontpoldering. Bij een werkbezoek aan Zeeland bleken CDA, VVD, SP, SGP, CU en PVV tegen gedwongen ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin. De ontpoldering is afgesproken in de Scheldeverdragen, maar de eigenaren weigeren hun grond prijs te geven. Het kabinet zou nu moeten vragen de ontpoldering van beide gebieden uit de verdragen te halen.

Bron: PZC 11 september

MIDDELBURG - De bus van Middelburg naar de Hedwigepolder lijkt wel een mobiel vergaderlokaal. De ene na de andere passagier komt naar voren om zijn zegje te doen in de microfoon. Onderwerp is de ontpoldering. Terwijl de woordvoerders van onder meer het actiecomité Red onze polders, de ZMF en de ZLTO elkaar in de haren vliegen, luisteren Tweede Kamerleden.

De dag is begonnen in de Middelburgse Statenzaal. Nadat commissaris van de koningin Karla Peijs negen Tweede Kamerleden en senator Kees Slager bij de ontvangst heeft verteld dat de ontpolderingskwestie 'in de Zeeuwse ziel snijdt', kunnen ze dat even later ervaren in de Statenzaal. Een uur lang mogen voor- en tegenstanders van de in de Scheldeverdragen afgesproken natuurmaatregelen hun zegje doen.

Lees meer: Kamerleden, ons è oenger om grond

Bron: Reformatorisch Dagblad 

NIEUW-NAMEN - Het verzet tegen ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen wordt grimmiger. Donderdag organiseerden zo’n 200 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen een volksverzet op een dijk in de Hedwigepolder. De deelnemers waren daarbij gewapend met schoppen en spaden.

 

Het volksverzet donderdag is georganiseerd door een voorbereidingsgroep, waar behalve het actiecomité tegen ontpoldering ook diverse mensen op persoonlijke titel zitting hebben. Onder hen is de voormalige Zeeuwse gedeputeerde M. Le Roy (PvdA), die als fel tegenstander van ontpoldering de actievoerders gisteren een hart onder de riem stak.

Lees meer: Verzet tegen ontpoldering in Zeeland verhardt zich

Protest ontpoldering Hedwigepolder

Website Omroep zeeland 7 september 

Op de dijk bij de Hedwigepolder in
Nieuw-Namen is donderdag geprotesteerd
tegen ontpolderen. De Hedwigepolder is
één van de gebieden die daarvoor is
aangewezen.

Met de protestactie wil de Stichting
de Levende Delta nogmaals laten horen
dat er weerstand is tegen de plannen
van de overheid.

De vaste kamercommissie van Verkeer en
Waterstaat komt maandag naar Zeeland
om te praten over het dossier rond de
ontwikkeling van de Westerschelde

Bron: PZC 7 september
 
volksvergadering06090780_1.jpg

 

HEDWIGEPOLDER - De Zeeuwen hebben met bloed, zweet en tranen hun land op de zee veroverd. Nu moeten ze, in de traditie van de Geuzen, met z'n allen de bedreigde polders verdedigen, zonodig weer met kruiwagen en schop.

Lees meer: PZC 7 september: Met Schop op de bres tegen ontpoldering

HEDWIGEPOLDER - Op de dag dat bovenin de Delta in het Haringvliet de dijk van het eiland Tien Gemeten werd afgegraven, waardoor het water op het eiland vrij spel krijgt, weerklonk onderin bij de Westerschelde 'des leeuwen forse stem'.

Op de Scheldedijk van de Hedwigepolder bij het Verdronken Land van Saeftinge protesteerden circa honderd actievoerders tegen de plannen voor ontpoldering langs de Westerschelde. Niet alleen met trekkers, lawaai, spandoeken en een frietkar, ook met een schop. Hét verdedigingsmiddel van de Zeeuwen tegen de zee. En zonodig ook tegen de politici, maakten de actievoerders duidelijk.

Bron: BN De Stem 6 september

Donderdag 6 september 2007 - ZAAMSLAG - Onder het motto 'verdedig de dijken' houden vrouwen vandaag een volksvergadering over de plannen voor ontpoldering op de dijk van de Hedwigepolder. Magda de Feijter is voorvrouw van het actiecomité Red onze polders.

Waarom een speciaal vrouwenverzet?

"Dat heeft ook een beetje met de geschiedenis te maken. Het verleden leert dat in moeilijke tijden - denk aan overstromingen, oorlogen - vrouwen zeer volhardend kunnen zijn. Ze geven het zomaar niet op.

Vrouwen zorgen ook voor de toekomst. Met ons verzet tegen ontpoldering willen we benadrukken dat er voor ons nageslacht ook toekomst moet zijn. Het idee was vooral duidelijk te maken dat ook vrouwen op de bres kunnen staan."

Lees meer: Voor ons nageslacht moet er ook een toekomst zijn

Kats, 5 september 2007,

Verdedig de Dijken.

Kats.- De minister van LNV heeft deze zomer in een brief aan Gedeputeerde Staten laten weten dat zij de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder en de Prosperpolder-noord nog dit jaar wil starten. Het provinciebestuur moet de komende dagen bepalen of zij vast houdt aan het principe dat alleen van ontpolderen sprake kan zijn op basis van vrijwilligheid. Ook in de Tweede Kamer zal die kwestie de komende weken aan de orde komen.

Lees meer: Verdedig de Dijken


Grotere kaart weergeven