waterdunen een zout prestigeobject

open als pdf document door op de afbeelding te klikken

PERSBERICHT

De Stichting Red onze Polders richt zich tot de Raad van State met het verzoek het voorliggende inpassings- en exploitatieplan voor het project Waterdunen te vernietigen althans nietig te verklaren.

Gegronde redenen hiervoor zijn:

In het project Waterdunen wordt echter het plan van één ondernemer gediend en kan en mag van onteigening geen sprake zijn.

Bij Waterdunen is sprake van de aanleg van een kunstmatig zoute inlaat. Het resultaat is echter gelijk aan ontpoldering: in beide gevallen wordt vruchtbare landbouwgrond afgegraven en de onvruchtbare grond onder zout water gezet. Een onomkeerbaar gegeven.

De indruk wordt gewekt dat Waterdunen de enige redding zou zijn voor de economie in West Zeeuws Vlaanderen. Daarbij wordt volkomen voorbijgegaan aan andere recreatieve initiatieven op het economisch vlak in deze regio.

Inmiddels is de weerstand tegen dit project bijzonder groot, ongeveer 80% van de bevolking is tegen dit project..

Het inpassingsplan is niet, althans volstrekt onvoldoende onderbouwd wegens de onzekerheden terzake de grondverwerving en de financiering.

Voor nadere toelichting van dit bericht, zie bijgaande brief, zoals verstuurd naar de Raad van State.

Lees meer: Red onze polders in beroep tegen inpassingsplan Waterdunen

Stem op de poll van bru.nu

Deze actie wordt ook ondersteund door:

www.stopdegroeneleugen.nl en www.bru.nu

Zienswijze tegen herinrichting van de inlaag “de Uilslag” te Bruinisse

pdf Als u deze zienswijze ondersteund kunt u hier een ondersteuningsverklaring downloaden

Stuur deze naar het college van B&W  te Zierikzee

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Schouwen-Duiveland

Laan van St. Hilaire 2 Zierikzee

Betreft: zienswijze m.b.t. Ontwerp wijziging bestemmingsplan

 

Bruinisse, 02-11-2010

Geacht college,

Gaarne wil ondergetekende, Drs. A.L. Blok, wonende Vriesesweg 2, 4311 RE te Bruinisse van de gelegenheid gebruik maken om als omwonende en als bestuurslid van Cie “Red onze polders” zijn zienswijze kenbaar maken tegen herinrichting van de inlaag “de Uilslag” te Bruinisse om de hierna te noemen redenen:

Lees meer: Zienswijze tegen herinrichting van de inlaag “de Uilslag” te Bruinisse

Oproep

Kom naar de informatieve raadsvergadering over het inpassingsplan van Het Zwin, op dinsdag 19 oktober as, aanvang 19.30 uur in het Belfort te Sluis.

12_okt-presentatie-wageningen1

12_okt-presentatie-wageningen2 12_okt-presentatie-wageningen3

Op donderdag 7 oktober houden wij de discussie over het wel of niet terug geven van landbouwgrond aan de natuur. Hierbij hebben wij als tegen spreker dhr. Frans Vera, geestelijk vader van de Oostvaardersplassen, bioloog en verbonden aan Staatsbosbeheer.

Namens het actiecomité 'Red onze Polders' spreken Magda de Feijter en Gert Jan Minderhoud waarom zij het zo belangrijk vinden dat de landbouwgrond landbouwgrond moet blijven.

De commissie de Social Eveningcie is onderdeel van de 'Veetelers'. Zij zijn de studievereniging van de opleiding dierwetenschappen aan de universiteit in Wageningen.

- 19.00 aanvang

- 19.30 opening door de dagvoorzitter

- 19.40 1e spreker

- 20.20 2e spreker

- 20.45 pauze

- 21.00 discussie onder leiding van de dagvoorzitter

- 22.00 einde discussie en borrel (sluitingstijd gebouw 23.00)

De Social Evening vindt plaats in het Forumgebouw, zaal C221.

Het adres hiervan is:

Forum - gebouw 102

Droevendaalsesteeg 2

6708 PB Wageningen

 pdf ACTIECOMIT-Nieuwsbrief-23-sept.pdf

bron: www.bbc.co.uk/news/business

 

3 September 2010

UN calls meeting on food price concerns

The summer heatwave destroyed crops in many parts of Russia

The United Nations' food agency has called a special meeting of policy makers to discuss the recent rise in global food prices.

The announcement came after Russian Prime Minister Vladimir Putin extended the country's ban on grain exports on Thursday.

This added to fears that prices of food staples would continue to rise.

The meeting will take place on 24 September, probably in Rome, the UN Food and Agriculture Organization said.

"In the past few weeks, global cereal markets experienced a sudden surge in international wheat prices on concerns over wheat shortages," the agency said.

"The purpose of holding the meeting is for exporting and importing countries to engage in constructive discussions on appropriate reactions to the current market situation."

Heatwave

Mr Putin did not say when exactly the Russian grain export ban, originally to run from 15 August to 31 December, would be lifted, but said that it would not be before next year's harvest had been reaped.

Continue reading the main story

WHEAT FUTURES US CENTS/BUSHEL

LAST UPDATED AT 02 SEP 2010, 18:45 GMT

price

change

%

680.75

0.00

0.00

More data on this commodity

Russia is one of the world's biggest producers of wheat, barley and rye and was hit hard by a drought this summer.

The heatwave destroyed crops in many parts of the country, pushing food prices up.

This year's crop could be as low as 60 million tonnes, but Russia needs almost 80 million just to cover domestic consumption, analysts say.

Other key grain producers have also reported shortages, causing the price of wheat to rise more than 50% since the beginning of July.

High food prices have triggered riots in Mozambique this week in which seven people have died.

But despite concerns about rising prices, analysts say global grain supplies are more abundant than they were two years ago.

In 2007-08, severe food shortages sparked riots in countries across the world.